DRTZ302 Bakalářská diplomová práce

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/0/4. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:45 413
Předpoklady
EVER ( DRTL302 Bakalářská diplomová práce )
schopnost práce s odbornou literaturou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitního teoretického textu, odpovídajícího nárokům kladeným na bakalářskou diplomovou práci.
Výstupy z učení
Student je schopen na základě kvalitní koncepce realizovat odborný text, odpovídající nárokům kladeným na bakalářskou diplomovou práci. Dokáže adekvátně pracovat s odbornou literaturou a vytvořit originální teoretické dílo, které je přínosem v oblasti rozhlasu a audiovizuálních médií.
Osnova
  • Realizace textu v duchu jasně formulovaného záměru. Vznik finální verze diplomové bakalářské práce, naplňující aktuální kritéria.
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 0
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4 (ZS), 16 (LS)
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě odevzdání částí bakalářské práce

Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2018/DRTZ302