DJTZ206 Bezp.práce a požární ochrana

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
12/12/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. David Strnad (přednášející), MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Všechny předměty předchozího a souběžného studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle: Student získá přehled o legislativách v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zaměřené na divadla a výrobní provozy. Deskriptory: Student má znalosti v uvedených oblastech na úrovni vedoucího pracovníka v oborech stavba, světlo, zvuk a výroba v divadle.
Osnova
  • Obsah předmětu: - legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všeobecné předpisy - legislativa požární ochrany a všeobecné předpisy
Literatura
  • Vyhláška o PO a Bezpečnost při práci. info
  • Učební texty fy. BOZPO servis část 1.- Legislativa BOZP. info
  • Učební texty fy. BOZPO servis část 2.- BOZP -všeobecné předpisy. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky a písemné práce
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.