DAAZX32 Angličtina

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Karel Pala (přednášející)
Adrian Hundhausen (přednášející)
Mgr. Katarína Novotná (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Pala
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–10:00 UCEBNA_2, St 8:30–10:00 UCEBNA_2, St 10:15–11:45 UCEBNA_2, Čt 8:30–10:00 UCEBNA_2, Pá 8:30–10:00 UCEBNA_2, Pá 10:15–11:45 UCEBNA_2
Předpoklady
EVER ( DAALX32 Angličtina )
Angličtina minimálně na úrovni A1-A2 SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dosažení úrovně B1/B2 nebo C1/C2 SERR v závislosti na pokročilosti příslušné skupiny, jakož i složení "mock-testů" na výše uvedených úrovních SERR. (PET, FCE, CAE). Obsahem předmětu jsou témata a učební látka obsažená v učebnicích obecné angličtiny, a testovacích cvičebnicích vedoucích k těmto cílům. Obsah je obohacen o témata a terminologii z oblasti divadelních specifik: práce s divadelním a filmovým textem a obrazovým materiálem, základy akademického stylu, četba divadelních textů v originále, překlad a interpretace původního textu, terminologie se zaměřením na popis divadelní budovy, jeviště, zákulisí a práci dalších zaměstnanců divadla. (Nejen) u hereckých oborů je též možné směřování k pojetí cizojazyčné výuky v rámci didaktického divadelního projektu.
Osnova
  • Základní osvojení souboru řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení, psaní), návyků a informací, které představují nástroj komunikace v situacích praktického a profesního života. Zaměření na předmětové a mezipředmětové souvislosti odpovídající úrovni jazykových znalostí a dovedností. Zvládnutí základní úrovně řečových dovedností a jazykové kompetence srovnatelné s Evropským referenčním rámcem (úroveň B1-C1). Připravenost pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu. Základy orientace v cizojazyčné literatuře a na internetu. Zvládnutí závěrečného testu od úrovně B1/B2 po C1/C2 SERR minimálně na 60 procent. Cíl předmětu

    Tématický plán: jeden akademický rok - 1 x 90 minut týdně na základě selektivního výběru z obsahu učebnic vedoucích k výstupu PET, FCE a CAE. Výběr z cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k B1/B2 SERR a C1/C2 SERR v závislosti na pokročilosti příslušné jazykové skupiny.
Literatura
  • Tony D. Triggs: First Certificate Testbuilder with Key, Macmillan.
  • Amanda French: CAE Testbuilder with Key, Macmillan 2003.
  • Lucrecia Luque-Mortimer: PET Testbuilder with Key, Macmillan 2009.
  • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k B1/B2 SERR a C1/C2 SERR v závislosti na pokročilosti příslušné jazykové skupiny.
  • Studentský referenční slovník A - Č a Č - A, tištěný nebo elektronický.
Výukové metody
Pravidelná výuka cizího jazyka ve skupině dle pokročilosti, 1 x 90 minut týdně. Používané metody: komunikativní, gramaticko-překladatelská, drilovací, role-plays, dramatické skeče, creative writing, audiovizuální, TPR.
Metody hodnocení
Složení dílčích kontrolních testů minimálně na 60 procent, udělení semestrálních klasifikovaných zápočtů. Prezence za semestr minimálně 70 procent (v případě účasti na studijních projektech nutnost dohody o individuálním řešení prezence s pedagogem).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.