DRTZ306 Audiovizuální projekt II

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:45 413
Předpoklady
EVER ( DRTL306 Audiovizuální projekt II )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Audiovizuální projekt I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vytvoření kvalitního námětu a scénáře krátkého audiovizuálního díla.Student je scenáristou i režisérem svého díla, paralelně navíc dramaturgem scénáře a filmu některého ze svých kolegů. Paralelní posílení tvůrčí scenáristické a dramaturgické zkušenosti.
Výstupy z učení
Student dokáže vytvořit námět a scénář krátkometrážního audiovizuálního díla. Dokáže zapracovat dramaturgické připomínky. Je schopen vypracovat funkční dramaturgickou analýzu námětu a scénáře krátkometrážního hraného díla.
Osnova
  • 1. námět 2. zpracovaní dramaturgických připomínek 3. scénář 4. zpracovaní dramaturgických připomínek 5. finální verze scénáře
Literatura
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
Výukové metody
Pravidelné konzultace s vedoucím projektu, dramaturgické porady, samostatná scenáristická práce. * Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě námětu, scénáře a aktivní účasti na dramaturgických diskuzích analýzách

* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě námětu, scénáře a aktivní účasti na dramaturgických diskuzích analýzách
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.