DPHZX04 Estetika divadla a dramatu

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpokladem je základní znalosti z oboru antického a moderního dramatu (klasická díla dramatická a některá díla teoretická, např. Aristotelova POETIKA).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je hlubší výklad, aplikace a osvojení estetických pojmů, které se vztahují k teorii divadla a dramatu (viz níže). Posluchač, který kurs absolvuje, dokáže cílevědomě a kriticky používat odbornou terminologii, zvyšuje úroveň výkladu, naučí se ujasnit si vlastní umělecký, případně teoretický záměr.
Osnova
 • Vztah umělecké praxe a teoretického uchopení; důležitost rozlišení teoretické a praktické oblasti; pojem získané dovednosti v kontrastu k teoretickému poznatku, co jsou to estetické univerzálie; základní typy est. univerzálií; základní estetické normy a hodnoty; otázky psychologie vnímání, důležitost žánru v rámci ekonomie estetického požitku; Englišova teorie hospodářství a její aplikace, Aristotelova teorie dramatu a teorie tragična; otázky katarze a dramatického děje. Zichova teorie dramatického umění a herecké tvorby. Otázky umělecké stylizace, „minimální podobnosti“ a srozumitelnosti.
 • 1) Umění jako reprezentace (teorie mimeze a dějiny výkladů tohoto pojmu.)
 • 2) Katarze a její výklady (Lessing, Goethe, Kierkegaard, Gadamer, Janko, Haliwell).
 • 3) Katarze jako nácvik reakce odpovídající "ctnosti" spočívající ve středu mezi extrémy (Aristotelés, EN kn. 1-3).
 • 4) Otakar Zich a jeho Estetika dramatického umění, princip dramatičnosti, teorie herecké postavy, princip stylizace aj.
 • 5) Divadlo jako "komunikace komunikací o komunikaci". Sémiologie a strukturální výklad fenoménu divadla u Iva Osolsobě.
Literatura
  povinná literatura
 • Aristotelés. Poetika. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0295-5. info
 • Osolsobě, Ivo: Ostenze, hra, jazyk. Sémiotické studie. Host, Brno 2002. info
 • Zich, O.: Estetika dramatického umění. Praha 1986, 2.vyd. info
  neurčeno
 • OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost. Barrister, Brno 2013.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2023.