DDVZ211 Technika mluveného projevu II

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 18:00–19:30 4
Předpoklady
EVER ( DDVL211 Technika mluveného projevu II )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Hlasová průprava
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: ZS: Fonetika a fonologie Cílem předmětu je zvládnout zákonitosti české fonetiky a fonologie a zařadit je do práci s textem. LS: Prace s textem Cílem předmětu je zvládnout práci s textem.
Osnova
 • LS:
  Tematické okruhy:
  - artikulace a výslovnost českých hlásek
  - artikulační cvičení propojené s metodikou
  - mluvní okruhy souhlásek
  - fonetika a fonologie
  - zapojení hlasové techniky do mluveného projevu - improvizace
  - mluvení na prostor
  - dialogy
  - vedení rozhovoru
  - práce s textem
  ZS:
  Tematické okruhy:
  - seznámení se s výrazovými hledisky ve vztahu k poezii
  - rytmus a dynamika verše
  - práce s veršem
Literatura
 • Palátová J.: Fonetika a fonologie. info
 • Ohnesorg: Fonetika. info
 • Holanová T.: Umíte dobře mluvit? info
 • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 2. info
 • Štemberková Š.: Technika mluveného projevu starších dětí. info
 • Štemberková Š.: Výrazová hlediska mluveného projevu. info
 • Zámečníková E., Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky
Zápočet na základě klauzury
* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury

Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.