DDVZ110 Technika mluveného projevu I

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 16:15–17:45 4
Předpoklady
EVER ( DDVL110 Technika mluveného projevu I )
Základ oboru Bez předchozích dovedností
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: - seznámit se i po anatomické stránce s hlasovým ústrojím, poruchami hlasu; - zvládnout práci s dechem v různých extrémních pohybech, pracovat s rezonancí a správná artikulace hlásek; - pracovat s hlasem i řečí i po metodické stránce.
Osnova
 • Tematické okruhy:
  - teorie řeči, dechové a rezonanční orgány
  - technika dechu
  - dech a pohyb
  - rezonance
  - práce s bránicí
  - technika pláče a smíchu
  - extrémní pohyb a dech
  - propracování zapojení dechu do textu
  - zvládnutí techniky rezonance
  - mluvení na prostor
  - zvládnutí dechu při vytváření citoslovcí
  - propracování zapojení dechu do textu
  - zapojení dechu a citoslovcí do interpretace textu
  - artikulace samohlásek
  - text zaměřený na výslovnost českých hlásek
  - artikulační cvičení
  - hlasová hygiena
Literatura
 • Cmíralová J., Učte se mluvit. info
 • Hála B., Sovák M.: Hlas, řeč, sluch. info
 • Holanová T.: Umíte dobře mluvit? info
 • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 1. info
 • Kollár A.: Hlas a jeho poruchy. info
 • Novák A.: Foniatrie II.- hlasové poruchy. info
 • Seeman M.: O lidském hlase. info
 • Sinělnikov R. D.: Atlas anatomie člověka - II. dechové orgány a dutiny hrtanové, hrudní, obličejové, nosní. info
 • Štembergová Š.: Technika mluveného projevu starších dětí. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka:
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky
Zápočet na základě klauzury

* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.