DDMZ305 Organizace mezinárodního divadelního festivalu III

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Dagmar Bednáriková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–16:00 104
Předpoklady
EVER ( DDML305 Organizace mezinárodního divadelního festivalu III )
Absolvované předměty Organizace mezinárodního festivalu I, Organizace mezinárodního festivalu II a Mezinárodní divadelní festival.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je aplikace divadelního managementu prostřednictvím řízené praxe. Studenti se na základě realizace projektu velkého rozsahu (festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER) učí pod supervizí aplikovat teoretické dovednosti získané v rámci prvního ročníku bakalářského studia.
Student po absolvování získá široké praktické vědomosti týkající se organizace festivalu, právní praktické povědomí související s divadelním event management. Umí pracovat v týmu, přebírat odpovědnost za vlastní úkoly, přebírat odpovědnost za hlavní řídící tým a vnímá návaznosti jednotlivých činností v rámci širší organizační struktury.
Student je zapojen nejvyšší organizační úrovni festivalového týmu, přináší vlastní kreativní náměty pro svoji sekční práci, stejně tak jako pro celý koncept festivalu. Je schopen sebehodnotit vlastní práci, hodnotit práci svých spolupracovníků a to jak z procesního, tak z osobního hlediska.
Osnova
 • Zimní semestr
  Strategické a projektové plánování, finanční řízení, právní problematika, personální zabezpečení mezinárodního divadelního festivalu a mezinárodní kulturní události konkrétně s touto osnovou:
  - plánování projektu a strategické plánování mezinárodního divadelního festivalu,
  - finanční řízení projektu: rozpočetnictví, fundraising, vyúčtování a výsledovka jako podklad pro rozpočetnictví,
  - řízený marketing a public relations, networking,
  - právní zabezpečení mezinárodního divadelního festivalu,
  - personální zajištění mezinárodního divadelního festivalu - organizační struktura,
  - řízení komunikačních a informačních toků, vedení týmu.
  Zapojení studenta do organizace mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER na nejvyšší řídící úrovni (výběr koordinátora uzavřen vždy do 1. února ve druhém ročníku) včetně průběžného vzájemného hodnocení a sebehodnocení v rámci semináře.
Literatura
  povinná literatura
 • Owen, J. Tři pilíře úspěšného manažera. 1 ed. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 224 str. ISBN 978-80-2400-3. info
  neurčeno
 • Prováděcí projekt příslušného ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který je jedním z výstupů předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu. info
 • MENEAR, P: Stage management and Theatre Administration. info
 • KIRITZ, N.J.: Plánování projektů a jeho písemná forma, 1998. info
 • DOLANSKÝ, V.: Projektový management. Grada 1996. info
 • STOLPER, C.L. : Successful Fundraising for Arts, Oryx Press 1989. info
 • ZUZAŇÁK, A.: Finanční řízení projektů. Linde 1997. info
 • HANNAGAN, T.J. Marketing pro neziskový sektor. Management Press 1996. info
 • LEDVINOVÁ, J.: Základy fundraisingu. ICN 1996. info
 • GUNN, Lewis: Business Planning for Arts Organisations. info
 • ČEPELKA, O.: Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. Omega Liberec, 1999. info
 • KOTLER , Ph.: Marketing management, Victoria publishin, Praha1991. info
 • BLACK ,J.: Introduction to media communication. B&B Dubuque 1995. info
 • VERHAAR, J.: Projectmanagement. AHK Amsterdam 1998. info
 • REHFELD, J.: Alchemy of a Leader. John Wiley & sons, Toronto 1994. info
 • HAGOORT , G. Cultural Entrepreneurship. HKU Utrecht 1993. info
 • ILCZUK, Dorota; MAGDALENA, Kulikowska. Festival Jungle, Policy Desert? : Festival Policies of Public Authorities in Europe. Španělsko : CIRCLE, EFRP, 2007. 287 s. Dostupné z WWW: . info
 • MATÁSEK, Lukáš. Risk Management Practices in Cultural Events: Theatre Festivals in the Czech Republic. Salford, 2009. 88 s. Diplomová práce. The University of Slatford, Business School. info
 • FREY, Bruno S., The Rise and Fall of Festivals - Reflections on the Salzburg Festival (June 2000). Zurich IEER Working Paper No. 48. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=236016 or doi:10.2139/ssrn.236016. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 8
Metody výuky:
Diskuzní metody, herusitické metody, samostatná a týmová práce studentů, prezentace
Metody hodnocení
Zimní semestr
Zápočet na základě praktické činnosti v semináři a písemného výstupu sekce (projektový záměr, průběžná zpráva). Hodnocení provede a s pedagogem prokonzultuje studentský vedoucí příslušné organizační sekce festivalu.

Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018.