DATZ307 Bakalářská absolventská práce

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DATL307 Bakalářská absolventská práce )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diplomová bakalářská práce je teoretickým vyústěním všech znalostí a dovedností získaných v průběhu bakalářského stupně studia. Je shrnutím a propojením dosavadních praktických zkušeností v umělecké tvorbě a teoretické reflexe. Náplní je vytvoření teoretické písemné práce na zvolené téma, propojující divadelní a audiovizuální uměleckou tvorbu, studium odborné literatury a reflexi vlastní umělecké tvorby. Témata a rozsah práce jsou stanoveny zadáním pro daný akademický rok.
Osnova
  • .
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Meško, Dušan a kol.:Akademická příručka. České, upravené vydání, Martin 2006. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
analýza výsledků činnosti studentky - studenta
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.