DAAZX50 Světelný design

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
1 týden. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen primárně studentům jiných oborů než světelného designu. Může být velmi podnětný nejen pro studenty režie, dramaturgie a scénografie, ale i pro studenty, jimž bude světlo partnerem na jevišti. Několikadenní intenzivní program v divadle na Orlí by měl poskytnout základní penzum informací o světelném designu a možnost vyzkoušet si proces jeho navrhování v praxi na konkrétním projektu. Téma projektu definujeme společně první den workshopu. Studenti budou mít možnost sami si připravit potřebný světelný set, definovat vše včetně barvy, charakteru a směru světla, vytvořit seznam světelných nálad a s naší asistencí je naprogramovat. Výsledkem bude krátké představení.
Osnova
  • Den 1:
  • Světelný design a jeho základní postupy
  • Vlastnosti světla
  • Percepce a analýza viděného
  • Foto/video ukázky a jejich analýza
  • Typy světel a technické názvosloví
  • Praktické ukázky
  • Základy tvorby světelných změn a jejich sekvencí
  • Den 2 - 3: praktická cvičení (barva a směr světla, práce s materiálem, světelná změna v čase...)
  • Fotodokumentace cvičení
Výukové metody
Dílna v divadle na Orlí
Metody hodnocení
Účast a závěrečný skupinový projekt
Informace učitele
Konání v zimním semestru 2017:
19.-21.9.2017 v divadle na Orlí
3.-5.1.2018 v divadle na Orlí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.