DSCZ512 Základy svícení v div.

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
2 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Studenti si formou scénického cvičení osvojí postupy zvládnutí nasvícení prostoru v různých souvislostech. Nasvítí daný prostor několika způsoby a formou observace a následnou diskuzí stanoví základní zákonitosti vlivu způsobu nasvícení na výsledný subjektivní vjem diváka. V další části se seznámí se základní konstrukcí světelné koncepce a tu se pokusí samostatně realizovat na dané jednoduché zadání. Součástí scénického cvičení je práce s figurou, jednoduchými scénografickými elementy a videoprojekcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenta s metodami využití scénického svícení pro vytváření režijně scénografických koncepcí a světelného designu v širším oborovém kontextu. Student si je schopen vytvořit na základě získaných zkušeností koncepci pro vytvoření světelného plánu představení
Osnova
 • technologické základy scénického svícení typy světelných zdrojů a jejich využití problematika světelných řídících systémů rozmístění světelných zdrojů ve scénickém prostoru využití světelných zdrojů ve vztahu k dekoraci využití světelných zdrojů ve vztahu k hercům barvení světla, míchání barev, typy barevných filtrů
Literatura
 • Cadena, Richard 2010 Automated Lighting: The Art and Science of Moving Light in Theatre, Live Performance, and Entertainment - Second Edition. :Focal Press. info
 • Čáp, Vladislav 1984 Světlo ve výtvarných disciplínách : Státní pedagogické nakladatelství. info
 • Černý, Jiří: Základy architektonického a scénického svícení 1, 2. DAMU, Praha 2002, 2007. info
 • Habel, Jiří, et al. 1995 Světelná technika a osvětlování : FCC PUBLIC. info
 • Hons Šuškleb, Jan 2010 Aplikovaný lighting design - vhled do oboru světelného designu : Janáčkova akademie múzických umění v Brně. info
 • Keller, Max 2006 Light Fantastic : Prestel. info
 • Kolegar, Jan : Historie scénických technologií. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. info
 • McCandless, Stanley 1958 A Method of Lighting the Stage. 4th edition : Theatre Arts Books. info
 • MORAN, Nick. 2010 Světelný design pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce : Divadelní ústav. info
 • Shelley, Steven Louis 1999 A Practical Guide to Stage Lighting :Focal Press. info
 • Pilbrow, Richard  Stage Lighting Design: The Art, The Craft, The Life. By Design Press. 1997
Výukové metody
dílna, cvičení práce se světlem v prostoru, metody vytváření praktických dovedností, programování, projektová výuka, samostatná práce studentů na základě získaných informací
Metody hodnocení
projekt, profesní výkon 50 %, obhajoba, diskuse a analýza závěrečného projektu 50 %

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DSCZ512