DRTZ504 Thesis Seminar

Faculty of Theatre
Winter 2016
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 16:15–17:45 408
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTL504 Thesis Seminar )
schopnost důsledné práce s textem a odbornou literaturou
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro vznik kvalitní teoretické diplomové práce, motivovat studenta k rozvíjení vlastních osobitých názorů na vybrané téma, spolu se schopností důsledné práce s adekvátní odbornou literaturou.
Syllabus (in Czech)
  • Formulace tématu Koncepce rozvíjení tématu Práce s odbornou literaturou Průběžné konzultace textu Zapracování připomínek Reflexe Práce na textu dle dohodnutého časového harmonogramu
Literature
  • Benjamin W. Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1997. info
  • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Eco, U.: Teorie sémiotiky. JAMU : Brno, 2004. info
  • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
  • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
Teaching methods (in Czech)
práce s textem, diskusní metody, samostatná práce studenta,reflexe
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě důslené práce na textu dle dohodnutého časového harmonogramu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2016/DRTZ504