DRTZ304 Rozhlasový/Televizní projekt

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/4/8. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
schopnost tvůrčí reflexe, autorská důslednost
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti mají možnost výběru mezi rozhlasovým a televizním/audiovizuálním médiem (v závislosti na volbě zaměření svého bakalářského absolventského projektu), pro něž vytvoří scénář dokumentárního či dramatického díla. Pokud je absolventský projekt/výkon televizní, volí v tomto případě student rozhlasový projekt a naopak. Výsledkem je scénář v realizovatelné kvalitě ev. scénář/realizace.
Osnova
  • Námět projektu Koncept Scénář Zapracování dramaturgických připomínek Finální projekt
Literatura
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archív, 1995. Císař, J. Základy dramaturgie: I. Situace. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003. info
  • Císař, J.: Základy dramaturgie I., AMU, Praha 2003. info
  • Elmar Klos: Dramaturgie je když. info
  • Kressl, V. : Základy dramaturgie a režie filmové a televizní dokumentární tvorby. Praha, 1990. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 8
seminář, projekt práce s textem, tvorba scénáře, dramaturgické konzultace, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet na základě konzultací a práce na projektu dle dohodnutého plánu až po finalizaci.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022.