DRTZ301 Seminář k bakalářské práci

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 16:15–17:45 408, Út 12:00–13:30 413
Předpoklady
EVER ( DRTL301 Seminář k bakalářské práci )
orientace v práci s odbornou literaturou, analytické schopnosti, důslednost myšlení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Důsledná příprava koncepce a struktury bakalářské práce, která umožní vznik kvalitního teoretického textu, odpovídajícího standardním požadavkům, kladeným na BP.
Osnova
  • 1. volba tématu 2. příprava koncepce 3. příprava struktury 4.příprava časového harmonogramu práce Student, spolu s vedoucím práce, připraví koncepci, strukturu a časový harmonogram práce. Průběžné konzultace a diskuze nad vznikajícím textem jsou nezbytnou podmínkou vytvoření kvalitní finální verze.
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • odborná literatura dle tématu práce
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 1 (ZS), 2 (LS)
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0 (ZS), 4 (LS)
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě konzultací a práce na textu dle dohodnutého plánu

* Letní semestr
Zápočet na základě konzultací a práce na textu dle dohodnutého plánu až k finální realizaci
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2017, zima 2018.