DRTZ103 TV genres

Theatre Faculty
Winter 2016
Extent and Intensity
0/2/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 16:15–17:45 408
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTL103 TV genres )
Obeznámenost se současnou programovou nabídkou televizních stanic. Analytické a tvořivé schopnosti.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je, aby student získal základní přehled o všech žánrech v současném televizním vysílání (od zpravodajství, přes publicistiku, dokument, reklamu, reality show, dětské pořady, až po dramatické pořady – solitéry, seriály – dramatické, kriminální, komediální, soap opery, telenovely atd. Student bude schopen každý pořad zařadit do příslušné žánrové kategorie a v rámci ní posoudit jeho žánrovou čistotu či originalitu. Seznámí se základními pravidly a charakteristikami jednotlivých žánrů. Naučí se vytvářet náměty a scénáře těchto pořadů. Bude obeznámen se současnou tvorbou českých televizí i s historií jednotlivých žánrů v českém a světovém kontextu. Získá schopnost kriticky analyzovat televizní tvorbu a kreativně rozvíjet vlastní náměty.
Syllabus (in Czech)
 • Základem předmětu jsou přednášky seznamující s historií, současností a zákonitostmi jednotlivých televizních žánrů. Ty jsou doplněny kritickým sledováním typických zástupců jednotlivých televizních žánrů a jejich následnou analýzou formou kolokvia. Nedílnou součástí semináře je i domácí tvorba studentů: vytváření námětů původních televizních pořadů, esejistické úvahy o současných televizních žánrech a studium odborné (české i zahraniční) literatury.
 • Náplň zimního semestru:
 • Úvod do teorie žánrů.
 • Současné české televizní prostředí – komerční a veřejnoprávní stanice.
 • Zpravodajské pořady.
 • Publicistické pořady.
 • Dokumentární filmy.
 • Reklama.
 • Videoklip.
 • Reality show.
Literature
  recommended literature
 • Robert C.ALLEN ed.: The Television Studies Reader. Routledge 2004. info
 • Bernardette CASEY ad.: Television Studies: The Key Concepts. Routledge 2002. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Mark JANCOVICH ed.: Quality Popular Television. British Film Institute 2003. info
 • Jason MITTELL: Genre and Television. Routledge 2004. info
 • James MONACO. Jak číst film. Albatros 2004. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, seminář
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet na základě účasti a aktivity v hodinách (30%), kvality zpracování domácích úkolů (30%) a kvality a originality seminární práce (40%).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2016/DRTZ103