DMCZ204 Umělecká interpretace textu

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Aleš Kohout (přednášející)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 16:15–19:30 122
Předpoklady
EVER ( DMCL204 )
Předmět je určen pouze pro studenty ateliéru muzikálového herectví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží jako podpora předmětu Herecká tvorba v ateliéru muzikálového herectví.
Studenti muzikálového herectví se zde prakticky seznamují se základními postupy činoherního herectví na práci s dramatickým dialogem.
Aplikace dosavadních hereckých zkušeností při analýze dramatického textu, přivlastňování a rozvíjení daných okolností, formulování jevištního úkolu, zachytávání "jádra postavy", strukturování přizpůsobení, fixování jevištního tvaru na základě literární předlohy
Budováním kompetence herecké analýzy textu.
Osnova
  • Během roku se pracuje celkem na dvou textech: Some girls od Neila La Bute a Modrý pokoj od Davida Hare. Z obou textů jsou vybrané dialogy přiměřené svojí délkou současným schopnostem studentů.
  • Práce na Some girls se zaměřuje především na srozumitelnost přednesu textu, jeho členění, intonační významy a základní herecké ztvárnění.
  • Práce na Madrém pokoji je zaměřena na základníé elementy psychologického herectví: analýza dramatické situace, vzájemné jednání, organická existence v rámci daných okolností a základní charakteristiku postav.
  • V roce 2016 bylo možné využívat dovedností a technik rozvíjených v rámci workshopu "Meisnerova technika II".
Výukové metody
Formy výuky: seminář, cvičení a projekt.
Metody výuky: diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, samostatné práce studentů, práce s textem, divadelní zkoušení.
Metody hodnocení
Hodnotí se především formativně v průběhu celého semestru přímo v hereckých hodinách. Studenti si zvykají na bezprostřední otevřené hodnocení a vzájemnou reflexi.
Po závěrečných klauzurách (případně kontrolní hodině) každé linie jsou ústně analyzovány výsledky jednotlivých studentů i celého ročníku všemi interními pedagogy ateliéru.
Výsledná známka v sobě zahrnuje jak kompromis mezi výsledky jednotlivých úkolů, tak případné (pozitivní i negativní) motivační faktory.
Navazující předměty

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DMCZ204