DMBZ401 Absolventský projekt 2 Stephen Sondheim

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/10/2. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Dagmar Klementová (přednášející)
MgA. Hana Kovaříková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Ondra (přednášející)
doc. Ing. David Strnad (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Štěpán
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování Projektu II.(I. Absolventská inscenace)- DMBL303
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Další absolventský projekt Ateliéru muzikálového herectví Petra Štěpána. Cílem je, aby studenti dokázali spojit tři základní složky muzikálového herectví (herectví, zpěv, tanec), tak jak jsou k tomu po celou dobu svého studia vedeni. Důležitým cílem je pak samozřejmě i to, aby k tomuto došlo na kvalitní látce, kterou Sondheimův muzikál bezesporu je, a důležité je i vedení profesionální režisérskou osobností. Nezbytným cílem je také prověřit, zda-li metody používané během studia (především v předmětech Herecká tvorba, Tvůrčí interpretace, Projekt, Teorie muzikálové tvorby) vedou k připravenosti studentů a jejich použitelnosti v praxi, a mohou tak zkvalitnit výuku pedagogů zmíněných oborů do příštích let. V neposlední řadě je cílem představit českému publiku výrazné dílo hudebního divadla – muzikál Stephena Sondheima a George Furtha Merrily We Roll Along. Garantem kvality je režisérka inscenace, Hana Mikolášková - v současné době umělecká šéfka Městského divadla Zlín.
Osnova
  • Studium předlohy
  • zkoušení
  • reprízování
Literatura
    povinná literatura
  • Viz Herecká tvorba a další výběrová literatura vztahující se ke konkrétnímu titulu
Výukové metody
Práce na inscenaci, kontaktní i samostatná. Podle potřeby využívána i speciální dílčí cvičení, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Rozhovor, analýza výsledků činnosti studenta

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DMBZ401