DMBZ401 Absolventský projekt 2 Stephen Sondheim

Theatre Faculty
Winter 2016
Extent and Intensity
0/10/2. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Dagmar Klementová (lecturer)
MgA. Hana Kovaříková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Ondra (lecturer)
doc. Ing. David Strnad (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Štěpán
Petr Štěpán Musical Acting Department - Musical Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Petr Štěpán Musical Acting Department - Musical Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování Projektu II.(I. Absolventská inscenace)- DMBL303
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Další absolventský projekt Ateliéru muzikálového herectví Petra Štěpána. Cílem je, aby studenti dokázali spojit tři základní složky muzikálového herectví (herectví, zpěv, tanec), tak jak jsou k tomu po celou dobu svého studia vedeni. Důležitým cílem je pak samozřejmě i to, aby k tomuto došlo na kvalitní látce, kterou Sondheimův muzikál bezesporu je, a důležité je i vedení profesionální režisérskou osobností. Nezbytným cílem je také prověřit, zda-li metody používané během studia (především v předmětech Herecká tvorba, Tvůrčí interpretace, Projekt, Teorie muzikálové tvorby) vedou k připravenosti studentů a jejich použitelnosti v praxi, a mohou tak zkvalitnit výuku pedagogů zmíněných oborů do příštích let. V neposlední řadě je cílem představit českému publiku výrazné dílo hudebního divadla – muzikál Stephena Sondheima a George Furtha Merrily We Roll Along. Garantem kvality je režisérka inscenace, Hana Mikolášková - v současné době umělecká šéfka Městského divadla Zlín.
Syllabus (in Czech)
  • Studium předlohy
  • zkoušení
  • reprízování
Literature
    required literature
  • Viz Herecká tvorba a další výběrová literatura vztahující se ke konkrétnímu titulu
Teaching methods (in Czech)
Práce na inscenaci, kontaktní i samostatná. Podle potřeby využívána i speciální dílčí cvičení, individuální konzultace.
Assessment methods (in Czech)
Rozhovor, analýza výsledků činnosti studenta
Language of instruction
Czech

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2016/DMBZ401