DDVZX06 Logopedie

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DDVLX06 Logopedie )
Nutno absolvovat techniku mluveného projevu I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení problematikou. Studenti: umí- se orientovat v různých pediích jsou schopni - rozpoznat poruchu nejen výslovnosti prokazují - schopnost doporučit rodičům, kam se mohou jít poradit a řešit problém
Osnova
 • - seznámení se s obsahem logopedie jako oboru
  - seznámení se s různými poruchami, patřícími do oboru logopedie
  - s čím se v praxi můžeme v rámci dram. výchovy setkat
  - vady řeči a jejich náprava - pouze informace kam se obrátit
  - poruchy chování a učení
  - pomůcky používané v rámci logopedie
  - osobnost logopeda
  - rozdíl mezi klinickou a pedagogickou logopedií
Literatura
 • Kutálková : Dyslálie - metodika. info
 • Lechta V. a kol., Diagnostika Narušené komunikační schopnosti. info
 • Lechta V. a kol., Terapie narušené komunikační schopnosti. info
 • Matějček Z. : poruchy učení. info
 • Matějček Z. : LMD. info
 • Sovák M. : Logopedie. info
 • Sovák M. : Logopedie v MŠ. info
 • Vyštejn J. : Vady výslovnosti. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky
Zápočet na základě návštěvy speciálního zařízení

* Letní semestr
Zápočet na základě docházky
Zápočet na základě písemné práce/referátu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017.