DDMZ315 Produkce AV projektu

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Zdeňka Kujová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování II. ročníku bakalářského stupně studia oboru divadelní manažerství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět věnovaný filmové produkci seznámí studenty s terminologií filmové a televizní produkce. Studenti oboru DM se často setkávají s filmovými projekty, s prolnutím divadelní a filmové tvorby, absolventi se uplatňují ve filmových produkcích či televizích a předmět jim slouží k základní orientaci v tomto oboru a poznat specifika potřeb filmového a televizního natáčení. • Seznámit studenty se základy filmové produkce, používanou terminologií, proces od vývoje, přípravy, výroby - produkce, postprodukce, distribuce celovečerního filmu • Vysvětlit rozdíly mezi profesemi producenta a produkčního • Přiblížit rozdíly práce v divadelní a filmové produkci • Objasnit specifika výroby různých filmových žánrů
Osnova
  • Osnova Oblasti filmové výroby - Hraný film - Dokumentární film - Animovaný film a multimediální tvorba 1.Celovečerní hraný film: postup výroby 1.1.Producentská příprava producentský záměr – rozvaha – výběr látky literární příprava – vývoj scénáře průzkum realizace financování filmu – fondy – koprodukce – předprodej – investor autorské smlouvy s hlavními autory – vzorové smlouvy 1.2. Výroba 1.2.1 Přípravné práce výrobce – producent – výkonná produkce realizační předpoklady výroby sestavení výrobního štábu – náplň – doba nasazení – odměňování – pracovně-právní vztahy herecké obsazení příprava technického scénáře natáčecí plán rozpočet příprava natáčení 1.2.2 Natáčecí období sestavení týdenního plánu denní dispozice – denní zprávy příprava propagace filmu 1.2.3 Dokončovací období střih klasický, střih elektronický čistý střih – serviska – zadání hudby – zadání triků – (případné ověření střihu) zvukové dokončení (zvuková postprodukce) postsynchrony, ruchy, hudba, nasazování – příprava mixu, mix – mastering – mezinárodní míx 1.2.4 Laboratorní zpracování střih negativu premiérová kopie zajišťovací materiály – příprava distribučních kopií zhotovení TV masteru, příprava DVD a jazykových verzí 1.2.5 Soupis materiálů, které výkonná produkce předává výrobci 2. Dokumentární film – odlišnosti výroby 3. Definice pojmů v AUDIOVIZUÁLNÍ sféře 3.1. obecné pojmy 3.2. technické a slangové výrazy 4. Šíření – distribuce 4.1. Příprava české distribuce výpočet příjmů producenta (odhad) propagace kinodistribuce DVD a videodistribuce 4.2. Zahraniční distribuce obchodní agent podmínky šíření v zahraničí jazykové verze – podtitulky – dabing
Literatura
    povinná literatura
  • ANDRIKANIS, Jekaterina a Sergej KONDAKOV. Jak se točí film--: filmová abeceda v praxi. Praha: Votobia, 2004. 202 s. ISBN 80-7220-186-7. info
    doporučená literatura
  • Thurlow Clifford: Making Short films, The complete guide from script to screen, Berg, 2005
Výukové metody
Kombinace přednášky a semináře. Samostudium dle doporučených pramenů. Exkurze a přednáška v ČT Brno (termín bude upřesněn).
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet, jehož udělení je podmíněno: • 80% aktivní účastí v hodinách, • zpracováním průběžných úkolů, • písemné zpracování zadání TV spotu a propagačních videí pro Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ / ENCOUNTER 2016, včetně jejich produkční přípravy na výrobu (natáčecí plán a postprodukční plán)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.