DAAZX05 Dějiny českého divadla

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 104
Předpoklady
EVER ( DAALX05 Dějiny českého divadla )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Orientace v dějinách českého divadla. Schopnost pojmenovat základní vývojové tendence v kontextu společenského dění. Schopnost analyzovat dramatické texty v kontextu dobové inscenační praxe.
Osnova
 • Počátky českého divadla. České divadlo ve středověku. České divadlo za renesance. České barokní divadlo. Vliv klasicismu a osvícenství na české divadlo. Národní obrození a české divadlo. Romantismus v českém divadle. Realismus v českém divadle. Vznik a proměny moderní české divadelní režie: Jaroslav Kvapil, Karel Hugo Hilar.
Literatura
  povinná literatura
 • Dějiny českého divadla I. Praha: Academia, 1968.
 • Dějiny českého divadla II. Praha: Academia, 1969.
 • CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla. Praha: AMU, 2006.
 • Československá vlastivěda IX., sv. 4 Umění Divadlo. Praha: Horizont, 1970. info
 • Anonym: Hra veselé Magdalény. In In HRABÁK, Josef. Staročeské drama. Praha: Československý spisovatel, 1950.
 • Anonym: Mastičkář
 • Pavel Kyrmezer: Komedie česká o bohatci a Lazarovi. In HRABÁK, Josef. Staročeské drama. Praha: Československý spisovatel, 1950.
 • Anonym: Polapená nevěra. In HRABÁK, Josef. Staročeské drama. Praha: Československý spisovatel, 1950.
 • Jan Amos Komenský: Diogenes Kynik znovu na živu. České Budějovice: Svátek, Jihočeské lidové knihkupectví, 1920.
 • Anonym. Rakovnická hra vánoční. In HRABÁK, Josef (ed.) Lidové drama pobělohorské. Praha: Československý spisovatel, 1951.
 • Jan Nepomuk Štěpánek: Čech a Němec
 • V. K. Klicpera: Zlý jelen, Veselohra na mostě, Hadrián z Římsů
 • J. K. Tyl: Fidlovačka, Strakonický dudák, Paličova dcera, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové
 • Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
 • Julius Zeyer: Radúz a Mahulena
 • Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně
 • Gabriela Preissová: Gazdina roba, Její pastorkyňa
 • Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
 • Alois Jirásek: Lucerna
 • Jaroslav Hilbert: Vina
 • Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška
 • Viktor Dyk: Zmoudření Dona Quijota
Výukové metody
Přednáška. Analýza vybraných dramatických textů. Diskuse.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Informace učitele
Další odborná literatura k jednotlivým tématům je průběžně doporučována na přednáškách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.