DSCZ406 Dějiny architektury III

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. arch. Josef Hrabec (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 10:30–12:00 FA
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Dějiny architektury 1, Dějiny architektury 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecné seznámení s historickými souvislostmi architektonické tvorby s dějinným odkazem chápaným jak ve tvaru a hmotě. Historický přehled umožní studentům snadnější orientaci v historických etapách a nacházení inspirace pro vlastní tvorbu.
Osnova
  • - moderna - meziválečná architektura - postmoderna - druhá polovina 20. století - současná architektura
Literatura
  • Dějiny architektury. Praha 1993. info
  • Publikace o světové architektuře. Taschen. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2015/DSCZ406