DRTZ502 Master Project Seminar

Faculty of Theatre
Winter 2015
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 16:15–17:45 408
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTL502 )
autorské, scenáristické schopnosti
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro důkladné a kvalitní rozvíjení absolventského projektu, na základě reflexe vlastní tvorby, tvůrčího dialogu.
Syllabus (in Czech)
  • Námět Scénář Dramaturgické připomínky Reflexe vlastní tvůrčí práce
Literature
  • Brook, P. : Pohyblivý bod. Nakladatelství studia Ypsilon 1996. info
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
  • David Jan Novotný: Chcete psát scénář? info
  • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. info
  • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu projektu
Teaching methods (in Czech)
práce s textem, diskusní metody, reflexe
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě důsledné práce na projektu dle dohodnutého časového harmonogramu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2015/DRTZ502