DJTZ111 Technické kreslení I, II

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–10:00 MARTA
Předpoklady
EVER ( DJTL111 Technické kreslení I, II )
Předmět je důležitým předmětem před navazujícími: Scénická dokumentace a Projekty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Sjednocení středoškolských znalostí studentů v oblasti technického kreslení. Zajistit studentům metodologii zpracování technických nákrasů v dokumentacei jejich projektů. Deskriptory: Student získá schopnost orientace a čtení technických výkresů. Student nabude dovednost při tvorbě technických nákresů.
Osnova
  • rýsování - typy čar zobrazování nárysu, půdorysu a bokorysu kótování základy perspektivy používání měřítek orientace v technickém výkresu způsoby zobrazování praktická cvičení
Literatura
    povinná literatura
  • Ing. Sedláčková M., Ing. Kratochvílová J.: Pozemní stavitelství, kreslení stavebních konstrukcí a výkresů pozemních stave. info
  • Doseděl A. a kolektiv: Čítanka stavebního výkresu. info
  • Ing. Lorenz K, Csc. , doc. Ing.Marek Csc.: Kovové a nekovové konstrukce. info
  • Ing. Dědek M. : Stavební materiály. info
    neurčeno
  • HILMERA, Jiří. Česká divadelní architektura. Praha: Divadelní ústav, 1999. info
Výukové metody
cvičení/seminář
Metody hodnocení
* Zimní semestr Zápočet na základě písemné práce * Letní semestr Zápočet na základě písemné práce
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.