DDVZX10 Vlastní divadelní projekt

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
1 týden. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
MgA. Jonáš Konývka (přednášející)
MgA. Kamila Konývková Kostřicová (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
prof. PhDr. Silva Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování odborného předmětu dle typu divadelního projektu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům další řízenou praxi v oboru Deskriptory: student je schopen samostatně plánovat, organizačně zabezpečit, realizovat a reflektovat svou vlastní práci v oboru.
Osnova
  • Typy divadelních projektů: Divadelní inscenace s amatérskou skupinou Divadelní inscenace pro děti (interaktivní a participační divadlo) Dílny k profesionálním inscenacím (Studio Marta, Divadlo na Orlí, brněnská profesionální divadla) Divadlo fórum
Literatura
  • Výběr literatury se řídí typem projektu, student využívá literaturu navrženou pro související odborný předmět
Výukové metody
Samostatná práce studenta, konzultace s vedoucím projektu
Metody hodnocení
Hodnocení písemné práce - Evidenční list projektu a Pedagogický a umělecký záměr Prezentace výstupu z projektu na festivalu Ateliéru DaV Sítko
Informace učitele
Zadání a realizaci divadelního projektu řeší student se svým ročníkovým pedagogem nebo s pověřeným pedagogem.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2015/DDVZX10