DDVZ101 Vstupní kurz – dílna DaV

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
1 týden. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem vstupního kurzu je usnadnit nově přijatým uchazečům vstup do prostředí divadelní fakulty, ateliéru divadla a výchova a seznámit je se základními principy vysokoškolského studia. Deskriptory: Studenti se seznámí s pedagogy ateliéru, s jejich pohledem na studovaný obor, orientují se v základních principech studia (kreditový systém, studijní plány, struktura fakulty a JAMU, orgány fakulty a JAMU, studentská práva a povinnosti)
Osnova
  • Vstupní kurz je rozdělen do tří bloků Blok 1 - základní informace o studiu Blok 2 - praktická dílna zaměřená na pojetí oboru divadlo a výchova Blok 3 - praktická dílna zaměřená na základní dovednosti (hlasové, pohybové, herní, inscenační)
Literatura
    doporučená literatura
  • Macková, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
Výukové metody
forma: seminář, dílna metody: přednáška, diskusní metody, metody vytvářená dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Podmínkou absolvování vstupního kurzu je aktivní účast ve všech blocích.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.