DAAZX08 Teorie a metody herecké tvorby

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
2/1/1. 2 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 10:15–12:30 302
Předpoklady
EVER ( DAALX08 Teorie a metody herecké tvorby )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předchozí semináře, zabývající se teorií a reflexí divadelní, zvláště pak herecké tvorby. Jeho cílem je vytvořit přehledný obraz teorií a metod herecké tvorby, jak se historicky vytvářely až do současnosti, vybudovat schopnost teoreticky nahlížet hereckou tvorbu z různých možných hledisek a v důsledku pak i reflektovat a dávat impulsy vlastní herecké práci. Předmět buduje také schopnost formulovat východiska a otázky diplomové práce.
Osnova
 • 1 - Základní problémy kompozice hereckého projevu 2 – Slovo na jevišti – historický přehled a český kontext 3 - Commedia dell´arte 4 - Diderot a „herectví představování“ 5 - Stanislavského Systém herecké práce I. 6 - Stanislavského Systém herecké práce II. 7 - Stanislavského Systém herecké práce III. 8 - Ruská divadelní avantgarda /Mejerchold, Vachtangov/ 9 - Francouzská divadelní reforma 10 - Michail Čechov I. 11 - Michail Čechov II. 12 - Bertolt Brecht 13 - Jerzy Grotowski 14 - Lee Strassberg 15 – Declan Donnellan
Literatura
  povinná literatura
 • Čechov, M. : O herecké technice. Divadelní ústav 1996. info
 • Diderot, Denis: Herecký paradox, in: Diderot o divadle, Umění lidu, Praha 1950. info
 • Donnellan, Declan: Herec a jeho cíl. Brkola, Praha 2007. info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní moderna. Praha 1996. info
 • LUKAVSKÝ, R. Stanislavského metoda herecké práce . Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. info
 • Stanislavskij, Konstantin Sergějevič: Dotvoření herce, Athos, Praha 1949. info
 • Stanislavskij K.S.: Moje výchova k herectví I, II, Praha 1946 a 1954. info
  doporučená literatura
 • Brook, P. : Prázdný prostor. Panorama 1988. info
 • Jouvet, L. : Nepřevtělený herec. Orbis, Praha 1967. info
 • Vostrý, J.: O hercích a herectví. Praha 1996. info
Výukové metody
Pravidelná výuka v obou semestrech 2 hodiny přednášky a 1 hodina seminář každý týden
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky a písemné práce
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.