DVDZ105 Základní pohybová průprava

Divadelní fakulta
zima 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Student musí mít základní pohybové schopnosti a dovednosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalit se v základních pohybových dovednostech a schopnostech, zlepšit celkovou koordinaci pohybu, zlepšit fyzickou kondici, pohyblivost, obratnost.
Výstupem z výuky je zdokonalení pohybových dovedností, zlepšení fyzické kondice.
Osnova
  • Pohyblivostní průprava
  • Zpevňovací průprava
  • Odrazová průprava
  • Doskoková průprava
  • Rotační průprava
  • Protahovací cvičení
  • Posilovací cvičení
Výukové metody
Pravidelná výuka se koná formou praktických cvičení.
Využívané metody - názorná ukázka, praktický nácvik, opakování.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů.
Klasifikovaný zápočet na základě docházky (nutno absolvovat minimálně 75%)a splnění zápočtových požadavků, klasifikace na základě klauzury.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2018, zima 2020.