DDAZ103 Herecká výchova

Divadelní fakulta
zima 2014
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lucia Repašská, Ph.D. (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
MgA. Eva Ventrubová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vzbudit ve studentech osobní zaujetí pro hereckou tvorbu, umožnit jim radost ze hry, uvolnit je ve vzájemné komunikaci a naznačit možnosti (které budou zakoušet na workshopu na vlastní kůži), jakými lze v herci objevovat možnosti jevištního projevu. Deskriptory: Formou praktických hereckých cvičení a případových studií ve skupině se studentky naučí autenticky jednat v prostoru, modelovat každodenní skutečnost v realitu divadelní, vytvářet a rozvíjet zadané situace, vytvářet mizanscénu. Tyto dovednosti si prověří rovněž na zadaném úkolu.
Osnova
 • 1. Seznamovací hry (kolektivně) Uvolnění a uvědomění si těla, jednotlivých částí (kolektivně) Zapojení dechu, hlasu, pohybu, gesta (kolektivně) Varianty na seznamovací hry (ve dvojicích, kolektivně) Asociační kruh slovní (kolektivně) Asociační kruh gestický (kolektivně) Zrcadlo, fáze (ve dvojicích) Asociační kruh imaginárního předmětu (kolektivně) Asociační kruh abstrakcí (kolektivně) Řízená imaginace (kolektivně) Jednání v bezprostředním dialogu (PSC) - jednotlivě 2. Energetická centra (čakry), osy -v prostoru (nejprve kolektivně, poté jednotlivě) Společná energie - zvuk (kolektivně) Napětí a uvolnění v těle +zvuk + slovo (kolektivně, poté jednotlivě) Ohýbání, otáčení, natahování (kolektivně, poté jednotlivě) Rozehrávání fyzických pozic (kolektivně) Dialog od nuly– časové a místní roviny(ve dvojicích) do dalšího dne samostatně: Portrét člověka 3. Stínové sporty Stínový boj (ve dvojicích) Zrcadlový a stínový tanec (ve dvojicích, ve skupině) Dabing – myšlenka, slovo x pohyb (po dvojicích) Temporytmus – vnitřní, vnější (charakter člověka, situace…, diskoordinace vnitřního a vnějšího t.) Portréty (jednotlivě) Prostředí, mizanscéna (ve skupině) Hmatové perpetum mobile (individuálně, ve dvojicích, ve skupině) Sebetázání (PSC) - jednotlivě 4. Šípková Růženka (individuálně) – přechod do portrétu zvířete – navazování vztahů a pohyb v prostoru (ve skupině) Jednání v bezprostředním dialogu Pozornost – druhy, vlastnosti, okruhy (zaměření) pozornosti, periferní zrak - Myšlení, emoce, smysly - motivace, jednání - souvislosti Dialog od nuly Uvolnění (ve dvojicích) Důvěra – zrození (ve skupině) Zveřejněná vnitřní hra (PSC) - jednotlivě Na další den – Zveřejněná vnitřní hra s přípravou 5. Psychosomatická cvičení, jejich kombinace, možnosti
Literatura
  povinná literatura
 • KARLÍK, Josef a Josef KOVALČUK. Cesty k herectví. In Cesty k herectví. Brno: JAMU, 2009. 133 s. ISBN 978-80-86928-55-5. info
 • Lukavský, Radovan: Stanislavského metoda herecké práce. SPN, Praha 1978. info
  doporučená literatura
 • Barba, E. - Saverese, N.: Slovník divadelní antropologie : o skrytém umění herců. Praha 2000. info
 • Cejpek, Václav, Kovalčuk, Josef (ed.): Přednášky o divadle a umění. JAMU, Brno 2007. info
 • Čechov, M. : O herecké technice. Divadelní ústav 1996. info
 • Varley,J: Notes from an Odin Actress
Výukové metody
Cvičení. Metody vytváření dovedností.
Metody hodnocení
Analáza průběhu práce studentů. Požadována aktivní účast na výuce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017.