DRTL103 Televizní žánry

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Bc. Markéta Sára Valnohová (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Obeznámenost se současnou programovou nabídkou televizních stanic. Analytické a tvořivé schopnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá přehled o žánrech faktografické (faktuální) i fikční televize, včetně historického kontextu, nicméně s důrazem na současné vysílání. Účastníci seminářů se naučí rozlišovat jednotlivé žánrové kategorie a dramaturgicky posoudit jejich čistotu a originalitu, posléze je budou umět scenáristicky aplikovat a také kombinovat. Studenti si osvojí schopnost kriticky analyzovat televizní žánry i formáty a posléze vyvíjet náměty svých vlastních pořadů.
Osnova
 • Na semináři se studenti seznámí s historií a současností televizního vysílání s důrazem na informace ohledně žánrů a jejich zákonitostí. Kromě nich se studenti seznámí i s vybranými televizními formáty. Součástí semináře budou i praktická cvičení a úkoly, na kterých si studenti osvojí základní žánrové postupy.
 • Náplň letního semestru: - Fikční televizní žánry
 • - Specifika televizní dramatické tvorby
 • - Historie a typologie českých televizních seriálů
 • - Seriálová televizní tvorba pro děti
 • - Solitéry a seriály (dramatické, kriminální, komediální, soap opery, telenovely, sitcomy, sci-fi a fantasy)
 • - Quality TV
Literatura
  doporučená literatura
 • ORLEBAR, Jeremy. O televizi. 2012. ISBN 978-80-7331-246-6. info
 • JASON, Mittell. Komplexní televize: poetika současného televizního vyprávění. 2019. ISBN 978-80-7470-244-0. info
 • ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa. 2009. ISBN 978-80-86723-73-0. info
 • ECO, Umberto. O televizi. 2018. ISBN 978-80-257-3252-6. info
 • MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. ISBN 80-00-01410-6. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet udělený na základě docházky a zpracování jednotlivých úkolů zadaných v průběhu semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.