DMCL109 Jazzový tanec I

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Barbora Musilová, DiS. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Kabinet pohybu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Kabinet pohybu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DMCZ109 Jazzový tanec )
Znalost taneční terminologie používané v jazzovém tanci, dobrá fyzická připravenost, znalosti z oblasti historie jazzového tance, základní znalosti některých stylů v oblasti jazzového tance.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Technika jazzového tance I je doplnit strukturou tréninku jazzového tance o další cvičení, zaměřená opět na koordinaci, základní izolační cvičení, rytmická cvičení, dále základy rotace a skoků. Cvičná variace bude mírně složitější s přesahem do interpretace nálady, atmosféry. Studenti si na základě zkušeností z předchozího semestru více uvědomují, že v tomto typu tréninku jsou to oni, kdo určuje jeho atmosféru, dynamiku i obtížnost. Měli by být samostatnější ve zpracovávání zadaných úkolů, více chápou smysl jednotlivých cvičení a to nejen způsob jejich provedení, ale hlavně důvody jejich zařazení do tréninkové struktury.
Výstupy z učení
Student bude schopen technicky interpretovat mírně složitější variaci; variace již bude plněna základními emocemi; zvládá mírně komplikovaná polycentrická a polyrytmická cvičení; je schopen rozlišit a použít základní preparace na rotace a směry točení; orientuje se v základních skocích; chápe způsoby i důvody provádění jednotlivých cvičení a dokáže pokládat přesněji směřované korektivní otázky
Osnova
  • Izolační cvičení
  • Koordinační cvičení
  • Technická cvičení
  • Praparace a rotace
  • Skoky
  • Variace
Výukové metody
Taneční trénink
Metody hodnocení
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2020.