DDVL201 Divadelní projekt II – divadlo fórum

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/6/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Ondřej Klíč (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 8:30–10:00 4, Po 10:15–11:45 4, Po 12:00–13:30 4
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Úvod do dramatické výchovy
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: seminář k divadlu forum
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent předmětu: Účastní se dílny Divadla Fórum. Zná historii a vývoj Divadla utlačovaných (jehož je Divadlo fórum součástí). Ovládá nástroje a techniky Divadla Fórum. Pro vybranou cílovou skupinu vytváří vlastní představení Divadla Fórum a dílnu, realizuje ji. Seznamuje se s ostatními technikami Divadla utlačovaných.

Předmět je inovovaný v rámci projektu "Inovace studijních programů JAMU".
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: Jokerovat dílnu divadla fórum. Bude schopen dílnu připravit a vést. Bude schopen improvizovat v roli protagonisty i antagonisty. Bude schopen zajistit divadelnost antimodelu.
Osnova
 • - výklad historie a teorie divadla utlačovaných
  - aplikace jednotlivých technik divadla utlačovaných v rámci výuky
  - praktická cvičení a hry z oblasti divadla utlačovaných
  - příprava dílny divadla fórum ve dvou skupinách - inscenační tvorba a tvorba struktury dramatické dílny
  - realizace daného počtu dílen v rámci cílové skupiny
Literatura
  povinná literatura
 • Remsová Lenka: Divadlo utlačovaných a jeho edukační možnosti v sociální pedagogice, Brno Pedagogická fakulta 2011
 • Macková, Radka: Divadlo Fórum (rukopis) Postupy Divadla Fórum Boala v práci s dospívajícími u nás, Brno Jamu 2002
  doporučená literatura
 • SCHUTZMAN, M., COHEN-CRUZ, J. Playing Boal Theatre, Therapy, Activism. 1. vyd. London: Routledge, 1993.
 • BOAL, A. Games for Actors and Non-Actors. 1. vyd. Londodn: Routledge, 1992. ISBN 0-415-06154-7.
 • Pacáková, Pavlína: Joker v divadle Fórum (rukopis), Brno Jamu 2008
 • BOAL, A. The Rainbow of Desire. 1. vyd. London: Routledge, 1995. ISBN 0-415-10349-5.
 • BOAL, A. Legislative Theater. 1. vyd. London: Routledge, 1998. ISBN - 0-415-18241-7.
 • BOAL, A. Theater of the Oppressed. 1. vyd. London: Pluto Press, 1979.ISBN 0-86104-080-5.
  neurčeno
 • HENDL, J. Lidové divadlo Augusto Boala jako prostředek třídního boje v Latinské Americe. 1. vyd. Praha: Kulturní dům hl. města Prahy, 1983.
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 6 (ZS), 4 (LS)
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky
Zápočet na základě písemné práce

* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě písemného testu
Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce/referátu
Klasifikovaný zápočet na základě realizací předepsaného počtu dílen divadla fórum
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.