DVDL314 Znakový jazyk

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/2/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
MgA. Robert Milič (přednášející)
MgA. Daniela Pořízková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 16:15–17:00 201, Út 17:00–17:45 201
Předpoklady
EVER ( DVDZ314 Znakový jazyk )
Úspěšné absolvování předmětu DVDZ314 Znakový jazyk III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání co nejvyšší kompetence v českém znakovém jazyce a rozvíjení interkulturní komunikace mezi slyšícími a N/neslyšícími. Studenti se seznámí blíže s pojmem komunikace a procesem komunikace z psychlingvistického hlediska a získají také základní vhled do tlumočnické profese a procesu tlumočení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat model komunikace a uplatnit ho v praxi;
- orientovat se v problematice tlumočení pro neslyšící v ČR;
- ve svém projevu v ČZJ využívat správným způsobem klasifikátory;
- určit a popsat nepřímá pojmenování;
- provádět jednoduché překlady z ČJ do ČZJ a naopak;
Osnova
 • Teoretická témata:
 • model komunikace
 • osobnost tlumočníka
 • proces tlumočení
 • typy tlumočení
 • etický kodex
 • umělecké tlumočení
 • Praktická témata:
 • specifické znaky
 • nepřímá pojmenování
 • klasifikátory
 • detailní popis prostoru
 • překladová cvičení
Literatura
  povinná literatura
 • KRONUSOVÁ, M. Možnosti tlumočení poskytování tlumočnických služeb. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha 2008. ISBN 978-80-87153-15-4.
 • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K., DINGOVÁ, N. Umělecké tlumočení do znakového jazyka. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha 2008. ISBN 978-80-87153-73-4.
  doporučená literatura
 • TORÁČOVÁ, V. Tlumočení pro neslyšící a související legislativa. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha, 2008. ISBN 978-80-87153-32-1.
 • ŠEBKOVÁ, Helena. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 109 s. ISBN 9788087218020.
 • PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha 2008. ISBN 978-80-87153-22-2.
  neurčeno
 • ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 111 s. ISBN 9788087218099.
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
písemný test, ústní zkoušení ve znakovém jazyce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DVDL314