DVDL314 Znakový jazyk

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (přednášející)
MgA. Robert Milič (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 19:45–21:15 201
Předpoklady
EVER ( DVDZ314 Znakový jazyk )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání co nejvyšší kompetence v českém znakovém jazyce a rozvíjení interkulturní komunikace mezi slyšící a neslyšící menšinou. Dílčím cílem je získání poznatků o kultuře Neslyšících.
Osnova
  • ČZJ –charakteristika znakového jazyka - rozdíl mezi znakového jazyka a mluveného jazka  historie ZJ  historie ČZJ  struktura a fungování ČZJ  předsudky o ZJ  překladové cvičení (z psané češtiny do ČZJ) Kultura Neslyšících - identita a svébytnost Neslyšících jako kulturní a jazykové menšiny - kultura, tradice a zvyky Neslyšících. - zákon o komunikační systémy - tlumočení českého znakového jazyka a jejich etický kodex - vzdělání pro SP - osobnosti Neslyšících - diskuse
Literatura
  • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet, písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2021.