DVDL116 Znakový jazyk I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/2/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
MgA. Robert Milič (přednášející)
MgA. Daniela Pořízková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–15:15 201, Po 15:15–16:00 201, Po 18:00–18:45 201, Po 18:45–19:30 201
Předpoklady
EVER ( DVDZ116 Znakový jazyk I )
Úspěšné ukončení předmětu DVDZ116 Znakový jazyk I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základní kompetence v českém znakovém jazyce a prohloubení interkulturní komunikace mezi slyšícími a neslyšícími. Studenti si v průběhu semestru dále osvojí základní charakteristiky českého znakového jazyka, budou seznámeni se základními rozdíly ve fungování mluvených a znakových jazyků a budou se orientovat v možnostech vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout základní rozdíly mezi českým a českým znakovým jazykem;
- popsat rysy přirozeného jazyka;
- aplikovat teoretické poznatky na český znakový jazyk - bude se orientovat v problematice vzdělávání osob se sluchovým postižením;
- vést základní konverzační dialog v českém znakovém jazyce;
Osnova
 • Teoretická témata: základy struktury a fungování znakového jazyka¨
 • kontrastivní lingvistika
 • znakový jazyk jako jazyk přirozený
 • rysy přirozeného jazyka
 • vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením
 • Praktická témata: počasí
 • jídlo
 • oblečení
 • roční období
 • bydlení + popis bytu/domu
 • škola
 • záliby
Literatura
  povinná literatura
 • Kuchařová, L. (ed.) Jazyk neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha : FF UK, 2005. info
 • Macurová, A. Poznáváme český znakový jazyk: Úvodní poznámky. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 2, s. 69-75. info
  neurčeno
 • Homoláč, J. (ed.) Komunikace neslyšících: Sociolingvistika. Praha : FF UK, 1998. info
 • PITNEROVÁ, P. Žáci se sluchovým postižením ve škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: MU, 2010, s. 153-164. ISBN 978-80-5383-0.
 • KOMORNÁ, M. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s., 2008. ISBN 978-80-87153-60-4.
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet, písemný test, ústní zkoušení v českém znakovém jazyce
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DVDL116