DVDL111 Dějiny kultury

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Svatava Šmuková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 14:30–15:15 107, Čt 15:15–16:00 107
Předpoklady
EVER ( DVDZ111 Dějiny kultury )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem výtvarné kultury. Vystihnout charakteristické rysy a podtrhnout obecné kulturně historické souvislosti. Schopnost získat učením nové znalosti související se společenskovědním vzděláváním; porozumět významným historickým procesům, vztahům, faktům a pojmům; pracovat s textem i reprodukcemi významných uměleckých děl; využít informace získané v odborném textu, získat historické informace z výtvarných děl.
Výstupy z učení
Studenti: jsou seznámeni s historickým vývojem výtvarné kultury. - dokáží vystihnout charakteristické rysy a podtrhnout obecné kulturně historické souvislosti. - jsou schopni získat učením nové znalosti související se společenskovědním vzděláváním - získávají schopnost porozumět významným historickým procesům, vztahům, faktům a pojmům; - jsou schopni pracovat s textem i reprodukcemi významných uměleckých děl; využít informace získané v odborném textu, získat historické informace z výtvarných děl.
Osnova
  • Základní pojmy s vývojem architektury, sochařství, malířství a oděvu. Vhled do proměny slohových epoch. Základní znaky výtvarného umění. Významné osobnosti a jejich díla a vysvětlují širší historické, společenské a kulturní souvislosti. Vyhled do dějin starověku, středověku, novověku a doby moderní.
Literatura
    doporučená literatura
  • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
  • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
  • Gombrich, E. H. Příběh umění. ARGO MF, 1995. info
Výukové metody
přednáška přednáška,práce s obrazem, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
písemná zkouška, doplňující zkouška v českém znakovém jazyce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DVDL111