DVDL111 Dějiny kultury

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Svatava Šmuková (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 14:30–16:00 201
Předpoklady
EVER ( DVDZ111 Dějiny kultury )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem výtvarné kultury. Vystihnout charakteristické rysy a podtrhnout obecné kulturně historické souvislosti. Schopnost získat učením nové znalosti související se společenskovědním vzděláváním; porozumět významným historickým procesům, vztahům, faktům a pojmům; pracovat s textem i reprodukcemi významných uměleckých děl; využít informace získané v odborném textu, získat historické informace z výtvarných děl.
Osnova
  • Studenti se postupně od I. ročníku seznamují s vývojem architektury, sochařství, malířství a oděvu. Na proměnách slohových epoch se objasňují základní znaky výtvarného umění, významné osobnosti a jejich díla a vysvětlují širší historické, společenské a kulturní souvislosti. Vybrané kapitoly se zabývají dějinami starověku, středověku, novověku a doby moderní.
Literatura
    doporučená literatura
  • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
  • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
  • Gombrich, E. H. Příběh umění. ARGO MF, 1995. info
Výukové metody
přednáška přednáška,práce s obrazem, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
písemná zkouška, doplňující zkouška v českém znakovém jazyce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2021.