DVDL106 Speciální pohybová průprava

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–13:30 3
Předpoklady
Student musí mít základní pohybové schopnosti a dovednosti. A absolvovaný předmět DVDZ105 - Základní pohybová průprava.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Podpořit další rozvoj pohybových schopností a dovedností studenta. Zafixovat si zásady provádění tělesných cvičení. Ukotvit u studenta správné pohybové vzorce při provádění tělesných cvičení. Seznámit studenty se základními relaxačními cvičeními. Seznámit studenty s využitím vybraných hereckých rekvizit při cvičení. Dále zlepšit fyzickou kondici, pohyblivost, obratnost, koordinaci pohybu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - prezentovat se v lepší fyzické kondici a dokonalejšími pohybovými dovednostmi - aplikovat zásady provádění tělesných cvičení - využít prvků relaxačních cvičení - využít vybrané herecké rekvizity v pohybových etudách
Osnova
  • 1. Zásady provádění tělesných cvičení 2. Koordinační cvičení 3. Relaxační cvičení 4. Speciální cvičení s využitím hereckých rekvizit. 5. Pohybové herecké etudy s rekvizitami
Literatura
    doporučená literatura
  • • Nitka, J.: Pohybová příprava pro sportovní gymnastiku UP Olomouc 1993
  • • Šmolík, P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců JAMU 1987
Výukové metody
Pravidelná výuka. * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0 Metody výuky: - metody vytváření dovedností - Praktická cvičení, nácvik, opakování - názorné ukázky
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studenta, analýza výsledků činnosti studenta při závěrečné prezentaci výkonu. Klasifikovaný zápočet na základě: - přítomnosti ve výuce - prezentace získaných dovedností
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DVDL106