DVDL106 Speciální pohybová průprava

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování předmětu Základní pohybová průprava.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby si studenti zafixovali pohybové zásady a upevnili správné pohybové vzorce. Dále zlepšit fyzickou kondici, pohyblivost, obratnost.
Výstupy z výuky:
Zdokonalení pohybových dovedností.
Zdokonalení se v koordinaci celého těla.
Osvojení si základů relaxačních cvičení.
Speciální cvičení s využitím hereckých rekvizit.
Pohybové herecké etudy.
Osnova
  • Obsahem předmětu jsou pohybová cvičení, které vedou k zafixování správných pohybových zásad a upevnění správných pohybových stereotypů.
  • Koordinační cvičení.
  • Relaxační cvičení.
  • Zdokonalení se v koordinaci celého těla.
  • Speciální cvičení s využitím hereckých rekvizit.
  • Pohybové herecké etudy.
Literatura
  • Šmolík P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců. JAMU 1987. info
Výukové metody
Pravidelná výuka se koná formou praktických cvičení.
Využívané metody - názorná ukázka, praktický nácvik, opakování.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů.
Klasifikovaný zápočet na základě docházky (nutno absolvovat minimálně 75%)a splnění zápočtových požadavků, klasifikace na základě klauzury.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2019, léto 2021.