DSCL203 Kresba, malba II

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/3/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Barbora Pokorná (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–15:15 uc_B, Po 15:15–16:00 uc_B, Po 16:15–17:00 uc_B
Předpoklady
základní znalost kresby a malby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
zvládnutí kresby,malby figury-aktu v proporcích, objemech, anatomie těla, uvolnění ruky-kresby, schopnost se dívat-převod prostorových souvislostí na plochu, perspektiva těla
Výstupy z učení
Student si prohloubí kresebné a malířské dovednosti, naučí se kreslit figuru-akt v proporcích a objemech. Prohloubí si znalosti anatomie těla, uvolní si ruku při cvičení kresby. Získá schopnost se dívat a převádět prostorové souvislostí na plochu.
Osnova
 • - kresba tužkou, uhlem dle živého modelu - pohybové kresby - malba temperovými barvami - perovka, lavírka
Literatura
  doporučená literatura
 • RAY, Smith: Encyklopedie výtvarných technik a materialů, Slovatrt, 2012, ISBN: 978-80-7391-482-0
 • SCOTTOVÁ, Joana: Kreslení a skicování, Slovatrt, 2007, ISBN: 978-80-7209-929-0
 • obrazové publikace starých mistrů (ElGreco, Rembrandt, Ingres, Murillo, benátská škola, italská renesance,...). info
 • Pijoan,J.: Dějiny umění. Praha 1987. info
  neurčeno
 • ZRZAVÝ, Josef: Anatomie pro výtvarníky. Avicenum 1977, ISBN: 08-017-77
 • HEIDEGGER, Martin: Původ uměleckého díla. Oikoymenh 2016, 978-80-7298-207-3
 • KANDINSKY, Wassily: Linie, bod, plocha. Triáda 2000, ISBN: 80-86138-16-X
 • KANDINSKY, Wassily: O duchovnosti v umění. Triáda 2009, ISBN: 978-80-87256-08-4
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 3
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě docházky a odevzdání zadané práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DSCL203