DSCL115 Scénické dílny a materiály

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Tomáš Doležal, DiS. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Pá 8:30–9:15 DILNA, Pá 9:15–10:00 DILNA, Pá 10:15–11:00 DILNA, Pá 11:00–11:45 DILNA, Pá 12:00–12:45 DILNA, Pá 12:45–13:30 DILNA
Předpoklady
absolvování zimního semestru daného předmětu a školení bezpečnosti práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty se základními pracovními postupy při výrobě divadelních dekorací a rekvizit. Student získá přehled o nejčastěji v divadle používaných materiálech, jejich vlastnostech a možnostech použití, seznámí se s technologii jejich zpracovávání. Zimní semetr je věnován dřevu a jeho zpracování, letní semetr práci s kovy a se sklem.
Výstupy z učení
Student po absolvování bude umět zacházet s drobným ručním nářadím, získá přehled o nejčastěji v divadle používaných materiálech, jejich vlastnostech a možnostech použití, seznámí se s technologii jejich zpracovávání. Osvojí si základní výrobní terminologii a dokáže popsat, z jakého materiálu a jakým způsobem realizovat návrhy. Je obeznámen a řídí se pravidly bezpečnosti práce.
Osnova
  • - práce se sklem, jeho řezání - kovový materiál - přehled základních druhů a jejich vlastností - seznámení se s technikou zpracování plechu a kovu - letování, pájení - účast při předávací poradě v divadle Marta - výroba kovového objektu podle vlastního návrhu - výroba objektu - stříhání a tvarování plechových dílů (základy klempířiny) - výroba objektu - letování - ukázka svařování elektrickým obloukem - možnosti svařování drátů
Literatura
  • DUFKA, Jaroslav: Práce s kovy, Grada 1999, ISBN: 8071697559
  • COOK, William: Restaurování a opravy nábytku, Rebo 2005, ISBN: 978-80-255-0408-6, 978-1780191447
  • PATŘIČNÝ, Martin: Pracujeme se dřevem, Grada 2017, ISBN: 978-80-271-0307-2
  • TRIBE, Chris: Vše o práci se dřevem, SLOVART 2017, ISBN: 978-80-7529-311-4
  • MANĚNOVÁ, Martina: Práce s kovem, Raabe 2015, ISBN: 978-80-7496-197-7
Výukové metody
dílna
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn minimálně 70% docházkou a splněním zadaných úkolů
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DSCL115