DSCL103 Kresba, malba I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Barbora Pokorná (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 17:00–17:45 uc_A, Po 18:00–18:45 uc_A, Po 18:45–19:30 uc_A
Předpoklady
Základní znalost malby, povědomí o výtvarných technikách jako jsou akvarel, tempera, akryl a příprava podkladů pro malbu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kresba figury-aktu v proporcích, objemech, anatomie těla. Seznámení se s technikami malby a přípravou podkladů.
Výstupy z učení
Student je schopen: -ovládat techniky malby -zvládat anatomii těla -zachytit tělo v pohybu -zachytit světlo a stín v barvě
Osnova
 • - kresba podle modelu - studie svalů v barvě - příprava podkladu pro malbu, napínání plátna - malba zátiší - portrét - lavírovaná kresba - malba modelu akvarelem - malba modelu temperou/akrylem - pohybovky kresba - pohybovky malba - přípravné studie pro malbu na plátno - malba na plátno - studie prostoru perspektiva - plenérové skicy
Literatura
  doporučená literatura
 • GOMBRICH, Ernst Hans: Příběh umění. Argo 2006, ISBN: 80-7203-143-0
 • ZRZAVÝ, Josef: Anatomie pro výtvarníky. Avicenum 1977, ISBN: 08-017-77
 • HEIDEGGER, Martin: Původ uměleckého díla, Oikoymenh 2016, 978-80-7298-207-3
 • KLIMEŠ, Jan: Hledání významu v umělecké narativní ilustraci, Masarykova univerzita 2015, ISBN: 978-80-210-8059-1
 • BERGER, John: Způsoby vidění, Labyrint 2016, ISBN: 978-80-87260-78-4
 • OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost : k teorii umělecké reprezentace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, 2013. 313 s. ISBN 978-80-7485-015-8. info
Výukové metody
cvičení metody vytváření dovedností samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě docházky + předložení všech úkolů zadaných v průběhu semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DSCL103