DRTLX20 Dílna audiovize

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
základní orientace v oblasti audiovizuální tvorby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s rozmanitými metodami audiovizuální tvorby, jejichž následná aplikace obohatí jejich možnost uplatnění jako nezávislých tvůrců.Umožnit studentům kontakt s odborníky z praxe, uplatnit metody tzv. artistic research vztahující se k audiovizi.
Výstupy z učení
Student si osvojí praktické i teoretické dovednosti z oblasti audiovizuální tvorby dle aktuálního zaměření dílny.
Osnova
 • Komunikace s tvůrci z audiovizuální praxe Přiblížení konkrétních metod Pre-produkce Námět Scenáristická příprava Fáze realizace Možnosti distribuce Autorské metody Reflexe tvorby
Literatura
 • § Williams, R. (2003): Television: technology and cultural form. London: Routledge. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Szczepanik, Petr. Intermedialita a (inter)mediální reflexivita v současném filmu. In Otázky filmu a audiovizuální kultury. Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - O1. Brno : Masarykova univerzita, 2002. s. 7-17. info. info
 • Valušiak, Josef: Střihovou skladbou k n-té dimenzi, ISBN 80-85883-58-9. info
 • Základy střihové skladby, Josef Valušiak, vydala Akademie múzických umění v Praze, filmová a televizní fakulta, katedra střihové sklady, 3. rozšířené vydání, Praha 2005. info
 • Robert McKee: Story: Style, Structure, Substance, and the Principles
 • Pamela Douglas : Writing The TV Drama Series
 • Linda Aronson: The 21st Century Screenplay
 • JOHNSTON, Carla B. International television co-production: from access to success. Boston: Focal Press, 1992. 108 s. ISBN 0-240-80110-5. info
Výukové metody
dílna,seminář, práce s textem, práce s obrazem, dialog, dramaturgická analýza, praktická cvičení
Metody hodnocení
zápočet na základě aktivní účasti na workshopech
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DRTLX20