DRTL210 Audiovizuální projekt I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/3/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
scenáristické schopnosti, základy práce s kamerou, základy střihu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik audiovizuálního autorského dokumentárního portrétu se stopáží do 15min.
Výstupy z učení
Student je schopen realizovat krátkometrážní dokumentární dílo. Ve všech fázích zpracování je schopen reflektovat dramaturgické připomínky. Dokáže analyzovat a reflektovat svou zkušenost se všemi fázemi realizace krátkometrážního dokumentárního díla a vztáhnout ji ke své budoucí autorské, scenáristické a dramaturgickou praxi.
Osnova
  • 1. příprava natáčecího plánu 2. natáčení 3. postprodukce 4. projekce 5. reflexe tvůrčího procesu 6. dramaturgická analýza finálního díla
Literatura
  • Kressl, V. : Základy dramaturgie a režie filmové a televizní dokumentární tvorby. Praha, 1990. info
Výukové metody
diskuse, práce s textem, práce s obrazem, dramaturgické připomínky
Metody hodnocení
zápočet na základě finální verze dokumentárního portrétu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2022, léto 2024, léto 2025.