DPHLX12 Cizí jazyk – Ruština

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Nikola Homolová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předmět je určen pro všechny jazykové úrovně (také pro úplné začátečníky).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si základů ruské jazyka, v případě pokročilé úrovně - upevnění gramatických jevů a výjimek. Studenti by si měli upevnit své schopnosti komunikovat na témata z umělecké oblasti na pokročilé úrovni. Důraz bude kladen na konverzační témata a slovní zásobu týkající se oborů studia jednotlivých studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- mít základní i pokročilé povědomí o ruském jazyce (hláskosloví a tvarosloví);
- bude schopen komunikovat na základní i pokročilá témata v mluvené i písemné podobě (na úrovni A1, příp. A2);
- osvojí si základní ruské reálie a získá slovní zásobu a schopnost konverzovat v oblasti umění a divadla (konkrétní témata budou uzpůsobena potřebám studentů s ohledem na jejich obor studia).
Osnova
  • Po začátečníky: - zavedení azbuky - čtení, psaní, zavedení gramatických jevů, fonetická cvičení - základní konverzační témata (rodina, počasí, cestování, ruské a české svátky, témata z oblasti divadla a umění) - terminologie z oblasti divadla a filmu - projekce vybraného ruského filmu v původním znění s titulky.
  • Pro mírně pokročilé: - čtení článků zaměřených na divadelní tematiku (recenze atd.) - terminologie z oblasti divadla a filmu (konverzace na daná témata) - procvičování již probraných gramatických jevů se zaměřením na problematické jevy a navázání na ně - projekce vybraného ruského filmu v původním znění s titulky - rozvíjení konverzačních dovedností s ohledem na obory studia studentů.
Literatura
  • Ruština nejen pro samouky, kol. ISBN 978-80-7335-428-2. 2017. info
  • MAMOMOVA, Y. Ruština pro samouky a věčné začátečníky. ISBN 978-80-266-1016-8. 2016. info
  • BELYNTSEVA, O. JANEK, A. Učebnice současné ruštiny I. díl. ISBN 978-80-251-2442-0. 2011. info
  • IVANOVNA, M. FRANTA, M. Ruština - otázky a odpovědi. ISBN 978-80-7238-659-8. 2009. info
Výukové metody
Aktivní práce s učebnicí a materiály, audionahrávky pro osvojení si ruského přízvuku, konverzace mezi jednotlivými studenty na zadaná témata.
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách (70%). Předmět je zakončen zkouškou (test na probrané gramatické jevy a slovní zásobu).
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.