DPHLX12 Cizí jazyk – Ruština

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Wolfgang Spitzbardt (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úroveň znalostí studenta je zjišťována vstupním testem, na jehož základě se s příslušným pedagogem dohodne na dalším zdokonalování jazykové vybavenosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dle úrovně znalosti se student zařazuje do skupin R1-R2,aktivně a na vysoké intelektuální a umělecké úrovní se ve spolupráci s vyučujícím podílí podněty odb. - ped. rázu na výuce. Vyučující mu poskytuje konzultace k písemnému a ústnímu vědeckému vyjadřování, k otázkám odborné terminologie etc. Student tak rozšiřuje svou aktivní a pasivní slovní zásobu v jazyce ruském zejména ve svém oboru tak, že by měl být schopen v ruštině na vědecké úrovni komunikovat, číst vědeckou literaturu v něm. originálu a napsat odborný text na úrovni prac. překladu
Osnova
  • Požadavky k udělení zápočtu z předmětu Cizí jazyk pro doktorandy. 1. Student absolvuje písemný test z RJ dle své úrovni. Součásti je vedle gramatického testu také překlad odb. či um. textu. 2. Student připravuje krátký ústní referát o svém výzkumu, o pokroku své disertace v ruštině. 3. Součásti zápočtu je pak v letním semestru i tvůrčí překlad dle jeho oboru (min. 1 – 2 normostran). 4. Pokud chce student absolvovat závěrečnou zkoušku z jazyka německého, platí následující podmínky: 1. Komentovaný odborný překlad z ruštiny do češtiny (min. 7 stran),může to být např. i překlad divadelní hry s vědeckým výkladem.
    2. Popis tématu dok. práce v ruštině (min. 1 strana)
    3. V případě, že doktorand neabsolvoval kurz ruštiny na DIFA JAMU stručný gramatický test.
    4. Odborný rozhovor v němčině. 5. Cizím jazykem nerozumíme pouze angličtinu, proto je Kabinet cizích jazyků otevřený i výběru jiného cizího jazyka nežli je angličtina (němčina, ruština, francouzština) pro účely jazykové zkoušky. Zde záleží na dohodě vedoucího práce s garanty doktorandského studia (popř. s vedoucím ateliéru atd.)
Výukové metody
Úroveň znalostí studenta je zjišťována vstupním testem, na jehož základě se s příslušným pedagogem dohodne na dalším zdokonalování jazykové vybavenosti, resp. na konkrétních formách výuky: seminář; individuální konzultace
Metody hodnocení
Na základě splnění výše uvedených úkolů zápočet popř. závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.