DMCL307 Herectví na mikrofon

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (lecturer)
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 18:00–18:45 722, Tue 18:00–18:45 302, Tue 18:45–19:30 722, Tue 18:45–19:30 302
Prerequisites
Uchazeč by měl mít za sebou základy techniky mluvy a interpretace textu.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Postupné seznamování s mikrofonem a jeho možnostmi z hlediska herecké interpretace různých textových žánrů, s přihlédnutím na práci s dechem,artikulaci a hlasové rejstříky.
Learning outcomes
Schopnost realizovat text v souvislosti s daným žánrem.
Syllabus
  • Komentáře - textové útvary různé délky, které se používají v rozhlase, v televizi a na internetu při načítání rozmanitých druhů oznámení a odborných textů Audioknihy - rozsahově delší prozaické útvary Poezie Rozhlasové dialogy - tvorba rozhlasových dramatických textů pod vedením zkušeného režiséra
Literature
    recommended literature
  • Olga Walló: Herec v dabingu, Jiří Josek: Na cestě k Shakespearovi, Jiří Levý: Umění překladu, Kateřina Vlasáková: Specifika filmového překladu, P.Eisner: Chrám i tvrz. info
  • Sylva Talpová: Kapitoly o dabingu
Teaching methods
Přednáška, přípravná fáze (rozbor textu), audiozáznam, konzultace na základě nahrávky
Assessment methods
Zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DMCL307