DMAL101 Herectví I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/12/3. 8 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
MgA. Dalibor Buš (přednášející)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (přednášející)
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (přednášející)
MgA. Eva Ventrubová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Oxana Smilková
Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DMAL101/FD: Út 12:00–12:45 202, Út 12:45–13:30 202, Út 14:30–15:15 202, Út 15:15–16:00 202, Út 16:15–17:00 202, P. Nadaud
DMAL101/CH: Út 14:30–15:15 203, Út 15:15–16:00 203, Út 16:15–17:00 203, Út 17:00–17:45 203, Út 18:00–18:45 203, St 10:15–11:00 203, St 11:00–11:45 203, St 16:15–17:00 203, St 17:00–17:45 203, St 18:00–18:45 203, Čt 14:30–15:15 203, Čt 15:15–16:00 203, A. Bergman, J. Štvrtecká - Kaločová, E. Ventrubová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
• Zvědomění strukturace jevištního jednání umožňující fixaci
• Rozvíjení schopnosti organického jednání v rámci „já v daných okolnostech“
• Zkoumání impulsů k slovnímu jednání a jeho analýza
• Uvedení do problematiky studia postavy
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• orientace v problematice základní sktrukturace jevištního jednání
• organického jednání v rámci „já v daných okolnostech“
• prokázat elementární dovednosti umožňující tvorbu postavy
Osnova
 • Naplnění cílů předmětu je realizováno s přihlédnutím jednak ke specifikacím každé ze tří specializací studijního programu a dále také s přihlédnutím ke specifice metod výuky jednotlivých vedoucích ateliérů, jejichž metodologie byla prověřena při jejich přijímacím a/nebo habilitačním řízení.
 • Specializace Činoherní herectví
 • Ateliér doc. Bergmana
 • „Každodenní“ a „nekaždodenní“ aspekty hereckého jednání při ohledávání zvnějšku zadané jevištní situace (dialog v blankversu) – zvědomování strukturace jevištní akce, od improvizace k fixaci a od fixace k improvizaci, variantní myšlení.
 • Ateliér doc. Riegera
 • Cvičení na:
 • • rozvíjení daných okolností vedoucích k vyhrocenému dramatickému jednání
 • • osvojování si prvků umožňujících fixaci jevištního jednání
 • • analýzu předpokladů slovního jednání
 • • napodobování pohybů a gest
 • • napodobování profesních návyků
 • • napodobování charakteristických projevů zvířat
 • Ateilér doc. Smilkové
 • ◦ rozvíjení improvizace etudového vnímání herecké tvorby, zpracování tématu, cíle v dramatické situaci
 • ◦ vytvoření kolektivního vnímání herecké tvorby
 • ◦ herecký trénink
 • Ateliér doc. Dostálka
 • - herecká fixace a opakovatelnost
 • - od spontaneity ke struktuře
 • - scénický tvar
 • Specializace Muzikálové herectví
 • doc. Talpová
 • Herecká cvičení Rozvíjení fantazie, imaginace. Jednání v základních hereckých situacích. Osvojování si základních hereckých výrazových prostředků. Vnitřní motivace.
 • Mgr. Štěpán
 • 1) základní pojmy herecké práce
 • 2) základní cvičení, která si berou za cíl vytvořit na hodinách tvůrčí atmosféru a kolektivní souhru.
 • 3) herecká cvičení na rozvíjení fantazii, imaginace, vnitřní motivace
 • 4) hledání principů tvořivé hravosti
 • 5) cvičené rozvíjející základní herecké prostředky (fyzické jednání, jednání beze slov, jednání slovem)
 • 6) dialog - základní vlastnosti dialogu, seznámení se z vybranými dialogy z dramatické literatury
 • 7) tvůrčí práce na dialogu (od autorství po jevištní zpracování)
 • MgA. Zetel
 • • biomechanika
 • • “sčukinovské” etudy
 • • kolektivní a sólová improvizace
 • Specializace Fyzické divadlo
 • Věnujeme se základní struktuře jevištního hraní a tématům: chór, coryphée, hrdina, major a minor, rovnovážný stav a místa na jevišti, význam vstupu v divadle... (vše co slouží základům režie. Skupinově se zaměřujeme na kauzalitu, spouštěcí mechanismy, impulsy, způsoby koncentrace, na vlastnosti konkrétní a imaginární hmoty, zvířeckosti a zvířat, symboliky lidského těla. Společně prozkoumáme možnou inscenaci antického řeckého dramatu: chór jako jedna z postav a reprezentace či figura lidu. Ve spolupráci s pedagogem předmětu „Technika mluveného projevu“ se věnujeme skupinovému projevu. Dál se budeme věnovat tzv. Storytellingu či stavbě a vyprávění příběhu. Budeme se věnovat hře s objektem/rekvizitou v jeho vyprávějícím potenciálu. Věnujeme se jevištnímu vytváření atmosféry, napětí, a dramatické strukturované improvizaci (již bereme na zřetel cil a charakteristiky postavy) (viz. především Michail Čechov). Na konci semestru budou studenti seznámení se základy hraní a gramatikou hry commedia dell’arte v rámci blokového semináře (viz. předmět Divadlo masek, čímž budou připraveni na další učení ve třetím semestru.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů. Docházka, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce mají zásadní podíl na celkovém hodnocení.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DMAL101