DFDLY04 Projekt 1

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/20/6. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Bumbálek (cvičící)
MgA. Dalibor Buš (cvičící)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Student musí absolvovat předmět „Herecká tvorba“ v semestru 1 a 2 a dále ze zúčastnit Dílny Světelný design 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
• Uvést do souvislosti a do herecké praxe znalosti a dovednosti získané v rámci předmětu „Herecká tvorba“, semestr 1 a 2.
• Osvojit si postup realizace projektu: koncepce tématu, stavba dramaturgie, zkoušení, plánovaní realizace a provedení.
• Seznámit se se studenty ateliéru scénografie v rámci semináře, kde každý vymýšlí a realizuje (rozdělení rolí není dáno dopředu). Krátké “fórum nápadů” umožní studentům se naučit upřímně a konkrétně prezentovat své nápady či koncepce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• koncipovat dramaturgii jednoho krátkého výstupu
• základního partnerského cítění a spolupráce
• dodržovat pravidla pracovní disciplíny
• orientace v problematice základní strukturace jevištního jednání
• spolupracovat se scénografem ke koncepci kostýmu. Studenti scénografie a ateliéru fyzického divadla získávají velmi přístupný způsob realizace předmětu, kostýmu či masky z kartonu. Umožňuje to umělci-studentovi se neohraničit na již existující předmět a vytvářet svojí představu v podobě, které odpovídá moment hledání a zkoušení.
• Získat znalosti o avantgardním přístupu ke kostýmu 20. století a seznámit se s odezvou tohoto přístupu v současné práci s objektem některých režisérů a choreografů.
• Získat základní znalosti ve svícení (viz: Light design 1: základní svícení)
Osnova
  • Studenti budou realizovat jejich první společný projekt pod vedením pedagogů v rámci předmětu „Herecká tvorba“ semestr 2: koncipovat, nazkoušet a předvést v rámci festivalu Setkaní/Encounter desetiminutovou celoskupinovou inscenaci.
Výukové metody
Dilna, projekt a mentoring
Metody hodnocení
Bude hodnocena kvalita spolupráce se scénografem/kou a její reflexe, a dále dosažená souvislost mezi tématem/záměrem a jeho divadelním řešením. Provedený výstup bude zaznamenán na video a vyfocení a zpětně analyzován s pedagogy, hodnocení kvality výstupu tedy bude prováděno v souvislosti s již získanými dovednostmi a vědomostmi v rámci předmětu „Herecká tvorba“ semestr 1 a 2.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DFDLY04