DFDLY04 Projekt 1

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
0/20/6. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (seminar tutor)
MgA. Dalibor Buš (seminar tutor)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Student musí absolvovat předmět „Herecká tvorba“ v semestru 1 a 2 a dále ze zúčastnit Dílny Světelný design 1
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
• Uvést do souvislosti a do herecké praxe znalosti a dovednosti získané v rámci předmětu „Herecká tvorba“, semestr 1 a 2.
• Osvojit si postup realizace projektu: koncepce tématu, stavba dramaturgie, zkoušení, plánovaní realizace a provedení.
• Seznámit se se studenty ateliéru scénografie v rámci semináře, kde každý vymýšlí a realizuje (rozdělení rolí není dáno dopředu). Krátké “fórum nápadů” umožní studentům se naučit upřímně a konkrétně prezentovat své nápady či koncepce.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• koncipovat dramaturgii jednoho krátkého výstupu
• základního partnerského cítění a spolupráce
• dodržovat pravidla pracovní disciplíny
• orientace v problematice základní strukturace jevištního jednání
• spolupracovat se scénografem ke koncepci kostýmu. Studenti scénografie a ateliéru fyzického divadla získávají velmi přístupný způsob realizace předmětu, kostýmu či masky z kartonu. Umožňuje to umělci-studentovi se neohraničit na již existující předmět a vytvářet svojí představu v podobě, které odpovídá moment hledání a zkoušení.
• Získat znalosti o avantgardním přístupu ke kostýmu 20. století a seznámit se s odezvou tohoto přístupu v současné práci s objektem některých režisérů a choreografů.
• Získat základní znalosti ve svícení (viz: Light design 1: základní svícení)
Syllabus (in Czech)
  • Studenti budou realizovat jejich první společný projekt pod vedením pedagogů v rámci předmětu „Herecká tvorba“ semestr 2: koncipovat, nazkoušet a předvést v rámci festivalu Setkaní/Encounter desetiminutovou celoskupinovou inscenaci.
Teaching methods (in Czech)
Dilna, projekt a mentoring
Assessment methods (in Czech)
Bude hodnocena kvalita spolupráce se scénografem/kou a její reflexe, a dále dosažená souvislost mezi tématem/záměrem a jeho divadelním řešením. Provedený výstup bude zaznamenán na video a vyfocení a zpětně analyzován s pedagogy, hodnocení kvality výstupu tedy bude prováděno v souvislosti s již získanými dovednostmi a vědomostmi v rámci předmětu „Herecká tvorba“ semestr 1 a 2.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DFDLY04